Psyko­soma­tisk fysio­tera­pi

I psykosomatisk fysioterapi er sammenhængen mellem krop og psyke i fokus.

Den er baseret på traditioner inden for fysioterapi og psykoterapi. I psykosomatisk fysioterapi arbejder jeg med dine fysiske symptomer til en ny forståelse af hvorfor du har det som du har. Jeg arbejder med bevidsthed om din krop og dens reaktioner, og du opnår indsigt i og mulighed for at komme ud af destruktive handlemønstre. I arbejdet bruger jeg kropppen som indgangsvinkel og arbejdet omfatter opmærksomheds- og energimobiliserende kropsøvelser samt afklarende samtale, afspænding og massage. Påvirkninger af psyken afspejles ofte i kroppen. Man kan få spændinger, myoser, hovedpine, smerte, få en dårlig kropsholdning, opleve vægttab eller vægtsstigning, føle sig enerigforladt og deprimeret.

Jeg arbejder med massage, vejtrækningen, afspænding, energetiske kropsøvlser og mobiliserende øvelser.

Eksempler på symptomer man kan henvende sig med:

  • Stress
  • Depression
  • Angst, uro, rastløshed
  • Langvarige smerter eller spændingstilstande i kroppen
  • Langtidseftervirkninger efter traumer (fx wip-lash)
  • Hovedpine
  • Svimmelhed
  • Vejtrækningsproblemer