Fysioterapi

Fysioterapi er behandling af skader, overbelastninger eller dysfunktioner i kroppens bevægeapparat. Det kan være noget der er opstået akut eller over tid, men kan også være medfødte skavanker. Behandlingerne hjælper til at man kan genvinde tidligere funktionsniveau eller kan forhindre visse tilstande i at udvikle sig yderligere.

Første behandling:

Typisk vil første behandling bestå af den fysioterapeutiske undersøgelse, hvor patientens problem og forventninger afdækkes og hvor man i fællesskab får sat mål for behandlingsforløbet. I tilfælde hvor patientens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinik, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i hjemmet.

Undersøgelse:

En konkret fysioterapeutisk diagnose er en betingelse for en målrettet behandling. Derfor foretager vi altid en grundig undersøgelse. Typisk vil første behandling bestå af den fysioterapeutiske undersøgelse, hvor patientens problemer og forventninger afdækkes, og hvor man i fællesskab får sat mål for behandlingsforløbet. Vi arbejder professionelt og i tæt samarbejde med den praktiserende læge efter dennes henvisning.

Behandlingsforløb:

Et behandlingsforløb starter altid med individuel behandling. Fysioterapeuten vurderer gennem forløbet, om behandlingen skal fortsættes individuelt eller om den videre behandling skal foregå som holdtræning.