GLA:D

Til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ- eller hofteled.

GLA:D er et specifikt uddannelses- og træningsforløb til alle med artrose (slidgigt) i knæ- eller hofte-led. Der er netop blevet mulighed for at få tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis man har artrose i knæene.

Formålet er, gennem specifik træning og tilegnet vide, at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.

Patientundervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.

Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 6 uger.
Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed.
Efter endt forløb fortsættes træningen på egen hånd fx i hjemmet.

Læger kan henvise til GLA:D eller du kan selv tage kontakt til os.
Du kan få tilskud fra sygesikringen, da vi har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Forløbet:

2 x individuel konsultation:

  • Undersøgelse
  • Træningsintroduktion

2 x undervisning

2 x ugenlig træning i en time i 6 uger

1 x opfølgning efter 3 måneder

Priser på GLA:D forløbPris uden tilskud fra Danmark​​Pris med tilskud fra Danmark​
1 x Første konsultation, incl. undersøgelse, spørgeskema, test​​  285,33 kr.152,33 kr.
1 x Normalbehandling, gennemgang af træningsprogram 181,43 kr.​  93,43 kr.​
12 x Holdtræning à kr. 120,95 1.451,40 kr.​ 743,40 kr.
2 x undervisning à ca 1 time à kr. 120,95 241,90 kr. 241,90 kr.
1 x Normalbehandling, spørgeskema, test, evaluering 181,43 kr. 93,43 kr.
 Pris 2.341,49 kr.1.324,49kr.