Traume­be­hand­ling

Traumebehandling er til dig der har været udsat for en eller flere voldsomme oplevelser. Det kan fx være:

  • Operationer
  • Vold
  • Andre ulykker
  • Røveri og overfald
  • Barndomstraumer
  • Krigsoplevelser

Fælles for disse oplevelser er, at man oplever at blive truet på livet eller på sin identitet. Efterfølgende er der risiko for at man kommer i en indre stress tilstand, hvor kroppen stadig ubevidst føler sig truet og er parat til at kæmpe eller flygte. Andre gange opleves det lidt som om man ikke helt er til stede, kroppen er lukket ned og man mærker ikke så meget. Depressive tilstande og angst er ofte de symptomer som fortæller at noget ikke er som det skal være, kroppen husker selv om vi glemmer.

Terapien har til formål at hjælpe nervesystemet, der pga. traumer er fastlåst i alarmberedskab, tilbage til sin naturlige balance.

I dagligdagen klarer vores hjerne de fleste af de begivenheder som vi kommer ud for, og de udfordringer vi møder. Hvis vi udsættes for et traume, kan det ske, at hjernen bliver ude af stand til at reagere så hensigtsmæssig som den plejer. Man kan sige, at der bliver ”fyldt for meget i kassen til at låget kan komme på”. Et traume kan opstå af mange forskellige årsager, men har ofte det til fælles, at man oplever intens frygt, hjælpeløshed, tab af kontrol og nogle gange føler en trussel om tilintetgørelse.